Klokkenluidersregeling

IrisZorg vindt het van belang dat medewerkers op een veilige en adequate wijze (een vermoeden van) ernstige misstanden binnen IrisZorg kunnen melden. Hiervoor is door IrisZorg de klokkenluidersregeling vastgesteld. De regeling is bedoeld om de medewerkers die een ernstige misstand melden te beschermen in de rechtspositie. De regeling geeft aan hoe ernstige misstanden moeten worden gemeld, hoe de melding moet worden behandeld en hoe de rechtsbescherming wordt geboden.

In de bijlage lees je de volledige klokkenluidersregeling.