Collectieve ziektekostenverzekering

Je mag zelf kiezen waar je je wilt verzekeren voor de ziektekosten.
Val je onder de CAO W&MD? Dan krijg je elke maand € 10,- bruto als tegemoetkoming voor de kosten van je aanvullende verzekering. 

IrisZorg heeft met drie zorgverzekeraars afspraken gemaakt:

  • IZZ (alleen CAO GGZ) Je ontvangt een collectiviteitskorting en een werkgeversbijdrage voor jezelf en voor je meeverzekerde partner
  • Turien&Co (alleen CAO W&MD) De brancheverenigingen MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang hebben gezamenlijk een collectieve ziektekostenverzekering ontwikkeld voor jou als medewerker in één van deze branches. Deze verzekering is ondergebracht bij verzekeraar VGZ en administratiekantoor Turien & Co. Meer informatie kun je vinden op de website: http://www.mogroepziektekosten.nl. Je kunt je via deze site ook aanmelden.
  • Menzis (beide CAO’s) biedt de collectieve verzekering “Menzis ZorgPlus”. Je ontvangt 7% korting op de basisverzekering en 9% op de aanvullende verzekering.