Ouderschapsverlof


Om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlof moet je ten minste een jaar in dienst zijn.
Je kunt gebruik maken van het ouderschapsverlof tot je kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt.
Je hebt recht op 26 maal de arbeidsduur per week per kind. Stel dat je dus gemiddeld 24 uur per week werkt, dan heb je recht op 26 x 24 = 624 uur ouderschapsverlof.

Val je onder de CAO W&MD dan krijg je het eerste jaar dat je ouderschapsverlof opneemt 40% van de uren doorbetaald.