Klinisch psycholoog
32-36 uur in de week / Polikliniek Nijmegen team 1

Functie

IrisZorg, instelling voor Verslavingszorg en Maatschappelijke opvang, zoekt enthousiaste klinisch pychologen (art 14 BIG), die zich samen met psychiaters en andere behandelaren willen inzetten voor uitstekende verslavingsbehandeling. De klinisch psycholoog zal met nadruk inhoudelijke invloed hebben als hoofdbehandelaar in de specialistische GGZ. Binnen IrisZorg kunt u werkzaam zijn over de hele scoop van de verslavingszorg; jeugd, volwassenen, minder en meer complex.

IrisZorg heeft een aantal jaar geleden gekozen om een evidence based behandelmethode als basis van alle verslavingsbehandelingen te implementeren. Dit is de Community Reinforcement Approach (CRA), met daaraan gekoppeld een adolescent variant (ACRA) en een module voor familieleden (CRAFT). Dit proces is in volle gang en wordt gedragen in alle lagen van de organisatie. IrisZorg is actief betrokken bij de ontwikkeling van CRA binnen Nederland.

Wij zijn een flexibele organisatie waarin de mens, zowel personeel als patiënt, centraal staat. De sfeer is open en weinig hiërarchisch. Ons streven is om binnen de eigen organisatie dan wel samen met ketenpartners geïntegreerde behandeling en begeleiding voor de complexe doelgroep te bieden. Dit doen we middels verslavingsbehandeling dicht in de eigen buurt en ook middels FACT teams die lokaal ingebed zijn. We staan daarmee midden in de maatschappij en alle ontwikkelingen die er zijn. 
Ben je de enthousiaste pionier die met ons hier verder aan mee wil bouwen?

In de functie van klinisch psycholoog ben je verantwoordelijk voor het:
• Uitvoeren van het hoofdbehandelaarschap binnen meerdere multidisciplinair teams, mogelijk ook binnen verschillende zorgprogramma’s;
• Geven van advies en consultatie
• Uitvoeren van specialistische behandeling bij patiënten met complexe verslavingsproblematiek en comorbide psychische problemen; 
• Leveren van een bijdrage aan zorginnovatie en –efficientie en de inhoudelijke en procesmatige doorontwikkeling van onze zorgpaden 
• Meedenken in het creëren van een cultuur waarin de verbinding tussen wetenschap en praktijk steeds vanzelfsprekender wordt;
• Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van nascholing voor professionals en het creëren van een stimulerend opleidingsklimaat voor psychologen; 
• Leveren van een bijdrage dan wel zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Profiel

Je beschikt over psychologische vakkennis op academisch niveau aangevuld met de beroepsopleiding Klinisch Psycholoog en hebt ervaring en/of affiniteit met verslavingspsychiatrie. Ook heb je gedegen kennis van psychologische en (psycho)therapeutische behandelmethoden. Daarnaast heb je ervaring met psychodiagnostisch onderzoek, ben je bekend met cognitieve gedragstherapie en ben je bij voorkeur lid van de VGCT en/of supervisor van een specialistische psychotherapievereniging. Ook ben je bereid te investeren in scholing van de methodiek Community Reinforcement Approach en ben je in staat om binnen steeds smallere marges te zoeken naar mogelijkheden voor het leveren van verantwoorde zorg. Je bent inspirerend en enthousiast en in staat om dit enthousiasme uit te dragen. Tot slot ben je flexibel, stressbesteding en in staat om binnen een dynamisch werkveld samen te werken met verschillende professionals en disciplines. Tact, doorzettingsvermogen en een coachende stijl zijn daarbij belangrijke eigenschappen.

Bijzonderheden

 De werkzaamheden zullen zowel klinisch als poliklinisch zijn, beide in Nijmegen. Onderdeel van de werkzaamheden is het begeleiden van de GZ-psycholoog in opleiding tot specialist. 

We zijn een enthousiast en veelzijdig team en om nader kennis te maken is het mogelijk om een dag mee te lopen.


Herplaatsingskandidaten hebben voorrang op deze vacature.

Wanneer je interesse hebt in deze vacature, klik dan op de knop "solliciteren" en verstuur online je sollicitatie en CV (pdf). Schriftelijke sollicitaties en sollicitaties per email worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.