Klinisch Psycholoog / Specialist
12 - 36 uur in de week / klinieken

Jouw werk

Wil jij als klinisch psycholoog/specialist werken in de volle breedte van het vak? Zie jij een professionele uitdaging in mensen met complexe co-morbide problematiek en voel je je thuis in een omgeving waar ontwikkeling centraal staat? Bij IrisZorg krijg je de kans om het beste uit jezelf te halen. 

Als klinisch psycholoog/specialist ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van behandeling binnen de kliniek, je stimuleert zorgontwikkeling en innovatie en implementeert zorginhoudelijk beleid. Er is sprake van nauwe samenwerking met de overige regiebehandelaren en de afdelingscoördinator; samen vormen jullie de dagelijkse leiding van het teambeleid aangaande behandeling en bedrijfsvoering. Besluitvorming vindt plaats tegen de achtergrond van relevante wet- en regelgeving, missie en visie van IrisZorg. Jouw kennis en affiniteit van de wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en de bedrijfsfilosofie van IrisZorg maken het verschil. Het managementteam (MT) vervult een faciliterende en ondersteunende rol indien er verschillen van mening bestaan.

Wat doet een klinisch psycholoog/specialist bij IrisZorg?

 • Bewaakt de visie van IrisZorg en de vertaling hiervan in de kwaliteit van behandeling en het zorgprogramma in de kliniek 
 • Draagt zorg voor implementatie van zorginhoudelijke beleid in de kliniek
 • Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke speerpunten in het jaarplan en het agenderen hiervan in verschillende overlegvormen
 • Is voorzitter van het behandelaren overleg en het MDO
 • Is aanwezig bij beleidsdagen, verantwoordingsgesprekken en andere relevante overlegvormen in de kliniek en met het regiomanagement
 • Levert een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van collega’s middels klinische lessen, werkbegeleiding en/of supervisie: bewaakt en registreert opleidingseisen en –behoeftes.
 • Voert complexe diagnostiek en/of behandelingen uit, dan wel superviseert collega’s in deze
 • Is als regiebehandelaar actief bij complexe casuïstiek
 • Is intermediair tussen Hoofd Zorg en het team
 • Heeft, in overleg, de ruimte om ook buiten de kliniek een bijdrage te leveren aan zorgontwikkeling, beleid en wetenschappelijk onderzoek

Wat is de kern van de functie?

 • Het op expertniveau realiseren en uitvoeren van diagnostiek (inclusief psychodiagnostiek) en (psychotherapeutische) behandeling ten behoeve van patiënten met ernstige, meervoudige en complexe psychiatrische, psychische en/of psychosociale problematiek
 • Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van evidence-based behandelingen/zorgprogramma’s
 • Het uitdragen van de rol als ‘scientist-practitioner’ door het stimuleren, organiseren en eventueel uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het bijhouden en verspreiden van vakkennis 
 • In het kader van hoofdbehandelaar schap wordt de inhoudelijke eindregie gevoerd over intake, diagnostiek en verslavingsbehandeling (inclusies co morbiditeit) en begeleiding van cliënten/patiënten

Werken bij IrisZorg

IrisZorg werkt vanuit herstelondersteunende zorg, gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel. Het gaat om het opbouwen of hervinden van de eigen identiteit en het heroveren van regie en grip op het eigen bestaan. We ondersteunen onze cliënten op alle leefgebieden met integrale zorg. We bieden trajecten voor opvang, woonbegeleiding, verslavingsbehandeling, werken en leren.

IrisZorg werkt op zestig locaties verspreid over Gelderland, een deel van Overijssel en Flevoland.

Wat bieden wij?

Passie voor onze complexe doelgroep is daarbij onmisbaar. Wil je een bijdrage leveren aan de behandeling van verslaafde mensen met veel en diverse psychiatrische comorbiditeit? Ben je een creatieve denker en durf je buiten de gebaande paden te treden? Dan komen wij graag met je in contact.

De functie van Klinisch Psycholoog/Specialist is gewaardeerd in FWG 70 van de CAO GGZ.

Jouw profiel:

 • Een academische opleiding, tezamen met een geldige BIG-registratie als Klinisch Psycholoog 
 • Actuele kennis van en ervaring met diagnosticeren (incl. testdiagnostiek) en uitvoeren van psychotherapeutische behandelmethoden.
 • Kennis van het aanbod en de werkwijze van aanverwante vakgebieden.
 • Kennis van beleidskaders, procedures en protocollen, alsmede op hoofdlijnen van het behandel- en zorgaanbod van de organisatie om de eigen werkzaamheden daarop af te kunnen stemmen.
 • Houdt de ontwikkelingen op het eigen vakgebied bij evenals de kennis over relevante wet- en regelgeving.

We komen graag in gesprek met kandidaten die het prettig vinden om op verschillende locaties te werken, het aantal uren stellen we in samenspraak vast. 12 uur per week zal je aanwezig zijn in de kliniek Nijmegen, die medio 2019 gaat verhuizen naar Tiel.
Daarnaast zijn we op zoek naar een actieve verbinder, iemand die flexibel kan reageren op onverwachte situaties en in staat is in tijden van onrust en crisis de koers vast te houden met zicht op en aandacht voor de parallel processen en dynamiek in het team. Iemand die tevens in staat is teamleden op constructieve wijze te coachen in de omgang met complexe cliënten en uiteenlopende problematiek.

Wil je meer weten?

Als je vragen hebt over deze vacature dan kun je contact opnemen met Jochem van den Boomen, telefoonnummer 088-6061650.

Indien je een keer langs wil komen om een indruk te krijgen van de kliniek, kun je ook contact opnemen met Marike Veenhuizen (GZ -psycholoog bereikbaar op toestelnummer 1862).

De vacature staat open tot we een geschikte kandidaat hebben gevonden. De vacature wordt zowel intern als extern opgesteld. Interne kandidaten hebben voorrang bij gelijke geschiktheid. 
Wanneer je interesse hebt in deze vacature, klik dan op de knop "solliciteren" en verstuur online je sollicitatie en CV (pdf).