EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

Psychiater jeugd-FACT
minimaal 12 uur in de week / Arnhem

Jouw werk

Jouw uitdaging?

Je werkt met een uitdagende doelgroep tussen de 16 en 24 jaar, waarbij je medisch specialistisch onderzoek, behandeling en begeleiding biedt. Je levert belangrijke input voor ons behandelbeleid aangezien we continu verbeteren. Je bent verantwoordelijk voor de medisch psychiatrische zorg binnen onze vakgroep behandeling. De ernstige problematiek van deze doelgroep is zeer divers, zowel met als zonder comorbide verslaving. Deze jongeren staan in een belangrijke levensfase, de keuzes die zij nu moeten maken beïnvloeden de voortgang van het leven. Belangrijk hierbij is de systematische benadering van het gezin, ontwikkelingspsychologie en verslavingszorg.

We stimuleren een leer- en opleidingsklimaat,  opleidingstaken dan wel supervisie zijn voor jou een uitdaging. Je expertise wordt graag benut in het verrichten en/of ontdekken van researchactiviteiten.

 IrisZorg is deskundig in het behandelen en begeleiden van en bij  hulpvragen op het gebied van geestelijke gezondheid, verslaving al dan niet in combinatie met forensische zorg. Het JeugdFACT is een apart onderdeel binnen Iriszorg. Het team bestaat uit een psychiater, klinisch psycholoog, gz psycholoog, CRA behandelaren, systeemtherapeut, PMT therapeut en maatschappelijk hulpverleners. Dit multidisciplinaire team werkt biedt psychiatrische en/of verslavingsbehandeling, forensische zorg en begeleiding gericht op wonen, werk, scholing, financiën en sociale contacten. Een JeugdFACT medewerker staat naast de jongere, werkt laagdrempelig en outreachend.

Als psychiater, ben je actief en betrokken bij:

 • Voeren van patiëntgesprekken in het kader van medisch-psychiatrische diagnostiek en je superviseert zo nodig de diagnostische werkzaamheden van andere leden van het multidisciplinaire team
 • Stimuleren van resultaatverantwoordelijkheid, eigenaarschap en betrokkenheid binnen het team en de vakgroep
 • Adviseren van andere leden van het multidisciplinaire team bij medisch psychiatrische vraagstukken
 • Middelen- en maatregelengebruik in het kader van de BOPZ, waarvoor je verantwoordelijk bent
 • De ontwikkelende organisatie/ het team. 

Werken bij IrisZorg

IrisZorg werkt vanuit herstelondersteunende zorg, gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel. Het gaat om het opbouwen of hervinden van de eigen identiteit en het heroveren van regie en grip op het eigen bestaan. We ondersteunen onze cliënten op alle leefgebieden met integrale zorg. We bieden trajecten voor opvang, woonbegeleiding, verslavingsbehandeling, werken en leren.

IrisZorg werkt op zestig locaties verspreid over Gelderland, een deel van Overijssel en Flevoland.

Wat bieden wij?

 • De vrijheid om mee te ontwikkelen aan een vernieuwde en vernieuwende organisatie
 • Een aandeel in een maatschappelijk betrokken organisatie
 • Werken met een uitdagende doelgroep
 • Veel kansen om samen te werken met talentvolle en zeer betrokken mensen
 • Een organisatie van aanpakkers
 • Opleidingsmogelijkheden om je kennis te verbreden
 • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Een organisatie die het belang van de cliënt en diens herstel voorop stelt.
 • Een werkomgeving waarbij de lijnen nog niet volledig uitgezet zijn en waaraan je mede vorm kan geven.
 • Een organisatie waarin een cultuuromslag gaande is en waarbij zelforganisatie op maat het uitgangspunt is.
 • Nauwe samenwerking tussen en met het bestuur en regiomanagement
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ. De functie is, afhankelijk van opleiding en  ervaring, ingedeeld in de salarisschaal Medisch Specialisten.
 • Contracturen kunnen uitgebreid worden door te werken in de verslavingszorg voor volwassenen 

Jouw profiel

Passie voor onze complexe doelgroep is onmisbaar. Ben je een creatieve denker en durf je buiten de gebaande paden te treden? Dan komen wij graag met je in contact. Zelfreflectie, humor en doorzettingsvermogen passen bij jou. Deze eigenschappen zet jij ook in om contact te maken, cliënten te bereiken en hen de goede richting op te helpen. Je bent in staat om te luisteren naar de cliënten, hen te motiveren, te stimuleren en te corrigeren.

 • Een afgeronde opleiding in het medisch specialisme psychiatrie;
 • Een BIG en MSR registratie en de beschikking over een AGB code.
 • Kennis en ervaring op het gebied van de gezondheidswetgeving;
 • Kennis en ervaring met onze doelgroep, waarbij je de betreffende ontwikkelingen vertaalt deze naar de dagelijkse gang van zaken;
 • Je bent in staat zelfstandig beslissingen te nemen ten aanzien van diagnostiek en behandeling van cliënten/patiënten, het opstellen van behandelplannen en het medicatiebeleid;
 • Je hebt een inspirerende stijl van aansturen, het vermogen tot overbruggen van tegenstellingen en je kunt gezag uitoefenen;
 • Je bent flexibel en kunt conflict- en crisissituaties hanteren;
 • Je bent oplettend bij de observatie van cliënten/patiënten, de interpretatie van gezondheidsklachten/symptomen en de werking van geneesmiddelen tijdens de uitvoering van de psychiatrische behandelingen evenals bij het vervullen van de wettelijke taken en de adviestaken.

Wil je meer weten?

De vacature wordt zowel intern als extern opgesteld. Interne kandidaten hebben voorrang bij gelijke geschiktheid.

Interesse? We nodigen jou graag uit om te solliciteren.

Een assessment kan onderdeel maken van de procedure.

 Bij vragen rondom de vacature kun je van maandag tot en met vrijdag contact opnemen met Inge Bouwman, 06- 54 67 51 34

Wanneer je interesse hebt in deze vacature, klik dan op de knop "solliciteren" en verstuur online je sollicitatie en CV (pdf). Schriftelijke sollicitaties en sollicitaties per email worden niet in behandeling genomen.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.