Disclaimer

 

De inhoud van deze website evenals de inhoud van alle andere online uitingen van IrisZorg stellen we met de grootste zorgvuldigheid samen. Desondanks is het mogelijk dat informatie die IrisZorg publiceert onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website vullen en passen we regelmatig aan. 

IrisZorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website of de websites van waar we vanuit www.werkenbij.iriszorg.nl doorlinken. Ook ontleen je hieraan geen rechten. 

Op de inhoud van de webpagina’s en de logo’s van IrisZorg rusten auteursrechten. Dat betekent dat het openbaar maken of verspreiden van deze informatie niet is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IrisZorg.