Privacy statement IrisZorg

 

IrisZorg hecht waarde aan jouw privacy. Bij je bezoek aan www.werkenbij.iriszorg.nl behandelen en beveiligen we jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die huidige privacy wet- en regelgeving stelt.

Verwerken van persoonsgegevens

 

We vragen om persoonsgegevens om je te kunnen informeren over werken bij IrisZorg, op jouw eigen verzoek. We vragen je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast zijn de opgevraagde sollicitatiegegevens zoals een cv en motivatiebrief voor IrisZorg relevant voor een sollicitatie. De gegevens die je in dergelijke gevallen toestuurt verwerken we om je verzoek te kunnen beantwoorden, je sollicitatie te kunnen beoordelen of om je op een later moment te benaderen voor een geschikte functie.

Verspreiding van persoonsgegevens

 

IrisZorg deelt of verkoopt geen persoonlijke gegevens verkregen via de website www.werkenbij.iriszorg.nl, tenzij hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming is verkregen of dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

 

IrisZorg doet haar uiterste best om haar websites te beveiligen tegen misbruik en de over jou opgeslagen data te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Deze website heeft een ‘SSL-certificaat’. Je kunt dit zien aan https:// in plaats van http:// voor het webadres. Dit betekent dat de website beveiligd is en alle gegevens worden versleuteld (encryptie). Als je gegevens stuurt via onze website, kan er dus niemand meelezen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

IrisZorg hanteert een bewaartermijn van 12 maanden voor de gegevens die je ons verstrekt ten behoeve van jouw sollicitatie of verzoek, zodat IrisZorg je ook eventueel op een later moment kan benaderen voor een geschikte functie. Hiervoor vragen we je toestemming. Anders geldt een bewaartermijn van 4 weken na beëindiging van de procedure.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

 

Je hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via werkenbij@iriszorg.nl. Om misbruik te voorkomen zullen wij jou vragen om jezelf adequaat te identificeren voordat wij in kunnen gaan op jouw verzoek.

Contact

 

Indien je vragen hebt omtrent jouw privacy kun je contact met ons opnemen via werkenbij@iriszorg.nl. of via onze externe functionaris gegevensbescherming privacy@pci-it.nl

Aanpassingen privacy statement

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren we op deze website.

 

 

 

 

 

 

IrisZorg.nl

Volg ons op LinkedIn

Privacy

Disclaimer

 

Copyright IrisZorg 2020