Begeleiding


Bij IrisZorg werkt iedere cliënt in zijn eigen tempo aan zijn of haar herstel, jij ondersteunt de cliënt hierbij. Het herstelproces is uniek en persoonlijk. Het gaat er om dat de cliënt de kracht vindt om de draad weer op te pakken en zichzelf weer te vinden. Dit proces vertaal je samen met de cliënt in krachten en doelen. Deze leg je vast in een zorg- en deelplan. Natuurlijk evalueer je de resultaten op vaste momenten.

Daarnaast bevorder je het leefklimaat en de veiligheid van cliënten en zie je toe op de naleving van huisregels. Ook observeer je het functioneren en gedrag van cliënten en rapporteer je hierover aan hulpverleners en collega's. 

Als Maatschappelijk Hulpverlener onderhoud je contacten met cliënten met problemen op sociaal, psychisch/psychiatrisch en/of somatisch gebied. Je stelt individuele zorgplannen op en voert deze uit. Dit doe je met individuele en groepsgesprekken, vaak werk je hierbij samen met andere hulpinstanties. Ook ondersteun je bij specialistische interventies gericht op het oplossen en/of verminderen van de problematiek.

Ook ben je als Maatschappelijk Hulpverlener betrokken bij het (mede-)indiceren van psychosociale en/of sociaal-maatschappelijke zorgverlening aan cliënten aan de hand van gemeentelijke beschikkingen. Je werkt veel samen met onder meer Behandelaren, Hulpverleners, Budgetbeheerders en verwijzers. Je bent de spin in het web rond het traject van je cliënt. Binnen en buiten IrisZorg. 

Je collega's


Je werkt in een groot team van Persoonlijk Begeleiders, Maatschappelijk Hulpverleners, Groepswerkers, Verzorgenden en Helpenden. Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en begeleiding van cliënten. 

Je heb je eigen caseload en je bent verantwoordelijk voor deelplannen. 

Je werkplek


Je werkt in een van de woonvoorzieningen van IrisZorg. Dit kan een groepshuis zijn, een trainingshuis of een (crisis)opvang. Ook begeleiden we cliënten thuis en bieden we dagbesteding met werken, leren en activiteiten. Bij de vacature staat aangegeven om welke vorm het gaat.


Groepswerker Jeremy vertelt je in zijn filmpje wat hem zo aanspreekt in zijn werk bij IrisZorg

Collega Raffi is Maatschappelijk Hulpverlener en vertelt je meer over haar rol in het traject van haar cliënten

Vacatures Begeleiding