"Ik werk op het snijvlak van verpleegkundige en geneeskunde"

Esther van Manen, Verpleegkundig Specialist


“Hiervoor was ik manager bij IrisZorg, maar ik merkte dat ik weer inhoudelijk met zorg bezig wilde zijn. Ik ging in gesprek met mijn directeur en nam de regie op mijn loopbaan. Niet snel daarna startte ik via IrisZorg met de tweejarige opleiding Master Advanced Nursing Practice (MANP). Ik ben onlangs afgestudeerd en kon meteen aan de slag als Verpleegkundig Specialist bij het FACT-team in Nijmegen.”


Regiebehandelaar chronische clienten“Ik ben regiebehandelaar van chronische cliënten. Ik zie mijn clienten sowieso een keer per jaar bij hun medische screening, sommigen zie ik vaker. Bij onze doelgroep komen bepaalde aandoeningen vaker voor, als gevolg van het middelengebruik. Denk aan een metaboolsyndroom, hart- en leverfalen en bepaalde vormen van kanker. Als Verpleegkundig Specialist doe je lichamelijk onderzoek, interpreteer je labuitslagen en schrijf je indien nodig medicatie voor. Ook bespreek je psychiatrische problemen. Daarbij werk ik samen met huisartsen en met de specialisten in mijn team. Het FACT-team bestaat onder meer uit een Psychiater, Verslavingsarts en een GZ-Psycholoog.”

Ontzettend veelzijdig


“Ik werk op het snijvlak van verpleegkunde en geneeskunde. Ik mag medicatie voorschrijven, maar kijk ook naar wat een verslaving voor iemand betekent voor zijn dagelijks leven. Daarnaast heb ik aandacht voor de veelal bijkomende psychiatrische problematiek. Ook werk ik samen met verschillende ketenpartners. Ik overleg bijvoorbeeld met het Veiligheidshuis over huiselijk geweld of delictgedrag en met ProPersona en ziekenhuizen over GHB-gebruik. We bespreken hoe we dit soort thema’s gezamenlijk op kunnen pakken. Kortom, mijn werk is zo ontzettend veelzijdig.”

Goede zorg voor kwetsbare mensen


“Bij IrisZorg hebben we de mooie combinatie van verslavingszorg en maatschappelijke opvang, beiden versterken elkaar. Ik wil er zijn voor de kwetsbare cliënten die nergens anders terecht kunnen. Ik vind het belangrijk dat ook zij de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.”  

Heb je een vraag voor Esther, of wil je eens met haar koffiedrinken om te onderzoeken of de functie van Verpleegkundig Specialist bij IrisZorg iets voor jou is? Bel, app of mail haar dan via 06-50732355 of e.vanmanen@iriszorg.nl

  Collega Esther is Verpleegkundig Specialist en neemt je mee naar haar werkplek. Ze vertelt je wat haar zo aanspreekt in haar werk. 


Vacatures Verpleegkundig Specialist