Salaris


Bij je aanstelling wordt het salaris vastgesteld. Dat salaris is afhankelijk van de functieschaal en van je relevante werkervaring.
Zolang je het maximum van de salarisschaal nog niet hebt bereikt, ontvang je na één jaar telkens een verhoging naar het volgende salarisbedrag in de schaal.

Ongeveer om de twee jaar worden op landelijk niveau nieuwe salarisafspraken gemaakt tussen werkgevers en de vakbonden, de zogenaamde CAO-onderhandelingen. Deze salarisafspraken worden in de salarisschalen verwerkt.

In mei krijg je een vakantietoeslag van 8%. 
In december krijg je een eindejaarsuitkering. Val je onder de CAO W&MD, dan is die uitkering 8,3%. Als je onder de CAO GGZ valt krijg je een eindejaarsuitkering van 8,33%